19
IPSE

Външно ел. захранване-кабели Ср.Н, 7бр. БМКТП, ГРУ и кабелна канална система за захранване на Индустриален Парк София Изток

Проектът разглежда кабелната канална мрежа и необходимите съоръженията за временно външно електро захранване с 5.4МV на Индустриален парк София Изток. Предвидени са нова възлова станция до съществуваща разпределителна уредба с присъединяване към нова подстанция, 7 броя БМКТП 2х800/20/0.4kV, канални мрежи с кабели Ср.Н и Н.Н. улично осветление, телефонни линии.

Местоположение: с. Гара Елин Пелин, Софийска област
Glavinica aleko 0

Подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с.Алеко Константиново и с.Главиница, община Пазарджик

Проектът е финансиран от МРРБ чрез Община Пазарджик по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Педмет на предпроектните проучвания и инвестиционният проект са реконструкция на водопроводна мрежа и нова канализационна мрежа на с.Алеко Константиново и с.Главиница, помпени станции и преминаване под ж.п. линия София-Бургас в района на гара Пазарджик.

Възложител: Община Пазарджик
Местоположение: с.Алеко Константиново, с.Главиница
Grohotno

Укрепване на срутище, включително по повърхността на срутването на път III-197

Площта на активното срутище е 2500м2. Ширина 45м, височина 220м. и денивелация 153м, като дълбочината му е в границите от 6м. до 8м. Предмет на проекта са и подпорни стени на път III-197 “Борино-Девин” при км. 83+720 с височини 3,50-5,00м. като продължение на съществуващите такива.

Местоположение: Републикански път III-197, км. 83+720