4
ZEB 1-3

Нулево Енергийна Офис Сграда

Една от основните цели на проекта е да се реализира сграда с много ниска консумация на електрическа и друга енергия от невъзобновяеми енергийни източници. Понижава се енергийното потребление чрез висока степен на топлоизолация и слънцезащита и се реализира инсталация за добив и съхранение на възобновяема енергия.

Местоположение: с. Гурмазово общ. Божурище